Rutte moet weg: 7 redenen waarom terugtreden de enige optie is

door:
BROODBUIS
3 minuten
leestijd

Asscher neemt zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire, nu de minister-president nog. BROODBUIS zet nog één keer in klare taal op een rij waarom Rutte moet terugtreden. Dit artikel is een overzicht van de belangrijkste redenen sinds 2003.

Rutte heeft zichzelf onvervangbaar gemaakt in de kabinetten die hij heeft geleid. Nederland kent hem als de leider en winnaar van elk televisiedebat. Toch schuilt er achter die mooie glimlach een minister-president die over lijken gaat.


1. Veroordeeld voor racisme

Het begon in 2003. Toen heeft Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Nederlanders met een Somalische achtergrond moesten extra gecontroleerd worden op bijstandsfraude. Hiervoor werd hij veroordeeld door de Haarlemse rechtbank. De rechtbank spreekt van "discriminatie naar ras, omdat het hier een groep mensen van Somalische afkomst betreft, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen."

2. Meer racisme

Zelfs na zijn veroordeling vindt Rutte dat hij alles mag zeggen wat hij wil. In 2007 stelde hij dat Antilliaanse jongeren gedumpt moesten worden naar de eilanden.

3. Nóg meer racisme

Bij het programma Buitenhof zat Rutte tegenover wijlen Anil Ramdas. Daar verklaarde hij dat kickbokslessen voor Marokkaanse jongeren zou leiden tot nog meer geweld vanuit deze jongeren.

4. Aanpak 'fraudeurs'

In 2009 komt de zaak De Appelbloesem aan het licht. Ouders werden voorgelogen door Jan V. dat zij geen bijdrage hoefden te betalen. Hierdoor werden deze ouders bestempeld als fraudeurs, zonder dat ze het wisten, omdat zij geen eigen bijdrage betaalden.

Nadat het uitkwam, moesten al deze ouders het volledige bedrag van de kinderopvangtoeslag terugbetalen, ondanks dat zij van niets wisten. De alles-of-niets aanpak van de Wet kinderopvang werpt hier zijn eerste (rotte) vruchten af. De PVV dient een motie in om deze ouders niet aansprakelijk te stellen. De motie wordt aangenomen (en bar slecht uitgevoerd), maar wie stemt er tegen? Natuurlijk, de VVD, toen al onder leiding van Rutte. Er gaat in deze zaak zo bizar veel fout, dat we er een enorme longread aan kunnen wijden.


"Rutte is geen minister-president voor iedereen. Rutte is minister-president voor rijke, witte mensen."


5. Grove misstappen onder Rutte: de toeslagenaffaire

Daarna komen de kabinetten van Rutte. Bijna elk regeerakkoord besteedt aandacht aan ‘harde fraudeaanpak’, en er wordt flink ingezet op ‘zwaardere sancties’. Vanaf 2012 komt in het tweede kabinet Rutte Lodewijk Asscher ook in het spel, die dus nu is afgetreden voor deze gruwelijke affaire.

De zaak Appelbloesem leidt niet tot verbetering. Mensen met een migratieachtergrond, een buitenlandse achternaam of bij een gastouderbureau werden keihard aangepakt. De kleinste dingetjes zijn genoeg voor de Belastingdienst om duizenden euro’s terug te vorderen.

Rutte had niet alleen eerder moeten aftreden, maar hij had ook een beroepsverbod moeten krijgen voor het bekleden van publieksfuncties. Zijn handelen en constante nalatigheid heeft verschrikkelijke gevolgen gehad voor veel onschuldige burgers. Rutte heeft een uitgebreid track record van institutioneel racisme. Mensen van kleur in de bijstand werden bewust en gericht harder aangepakt op mogelijke fraude. Onze eigen overheid heeft burgers tot doelwit gemaakt op basis van hun etnische achtergrond. Terwijl multinationals hun winsten nog altijd via Nederland wegsluizen en hen geen strobreed in de weg gelegd wordt.

6. Bombardement in Hawija

In 2015 heeft een Nederlandse F16 een bombardement in Irak uitgevoerd waarbij 74 onschuldige burgers om het leven kwamen. Er ontstond in 2019 grote opschudding omdat bleek dat het Ministerie van Defensie op de hoogte was van de risico’s voordat het bombardement is uitgevoerd én van de schokkende feiten nadat het gebeurd was.

Het kabinet wist dus dat er tientallen burgerdoden waren gevallen en heeft in de jaren na het bombardement meerdere keren glashard gelogen over de Nederlandse betrokkenheid bij de gebeurtenis. Rutte kwam met een schandelijk en waanzinnig verhaal over dat hij “vermoedelijk” op de hoogte was gesteld, maar zich er verder “niets meer van kon herinneren”. Ruttes claim was dus dat, toen hem is verteld over vier-en-zeventig burgerdoden door Nederlandse bommen en nalatigheid, hij dat “vergeten” is. Dit is onze minister-president: een laffe politicus die óf wegrent of glashard liegt zodra hij aan de tand gevoeld wordt.

7. En er is meer, véél meer...

Rutte wil geen excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden, vond lange tijd dat Zwarte Piet ‘traditie’ is en onder zijn doelbewuste beleid als fractievoorzitter, staatssecretaris en minister-president zijn er duizenden ouders van kleur de dupe geworden van zijn racisme. Verder is het aantal daklozen sinds zijn aanstelling als premier verdubbeld van 20.000 mensen naar 40.000 mensen, worden klimaatdoelen genegeerd, zijn sociale voorzieningen kapotgemaakt, is de zorg extreem gekort, het onderwijs ontoegankelijker geworden en zijn de huizenprijzen extreem gestegen dankzij moedwillig beleid om de huizenmarkt 'toegankelijker te maken' voor zeer rijke investeerders. Rutte is geen minister-president voor iedereen. Rutte is minister-president voor rijke, witte mensen.

Volgens Rutte zelf heeft racisme geen plaats in Nederland. Dan is er in Nederland dus ook geen plaats voor Rutte. Daarom moet hij aftreden als minister-president en terugtreden uit de politiek. Vandaag nog.


Dit artikel is een uiteenzetting van het draadje dat Lykle Maatje (@psybuddy96) en Burak Yildiz (@Baraku_) op het twitteraccount van BROODBUIS publiceerden. https://twitter.com/BROODBUIS/status/1349683528083124226?s=20