De opleidingsfabriek van de VVD

door:
Martijn Henrico
3 minuten
leestijd

Het onderwijsprogramma van de VVD is vernietigend voor het onderwijs. In haar programma stelt de VVD dat het onderwijs genoeg geld heeft gekregen de afgelopen jaren. Het lijkt alsof de VVD geheugenverlies heeft. Door de coronacrisis zijn ze vergeten dat rond deze tijd vorig jaar leraren stonden te demonstreren voor betere werkomstandigheden. Niet omdat ze per se meer geld wilden, maar omdat er geen goed onderwijs kon worden gegeven. De grote problemen van de lerarentekorten en de te hoge werkdruk zijn ondergesneeuwd door de coronacrisis.

In het partijprogramma van de VVD staan xenofobe en kansenongelijkheid vergrotende plannen. Dit is niet verbazend als je kijkt naar het toeslagenschandaal en het beleid waarin mensen die ‘presteren’ geld krijgen en mensen die dat niet doen maar beter hun best moeten doen. Dit zijn allemaal punten waar ik later nog meer over ga schrijven, want dit zijn algemene dingen in het onderwijs. Waar ik nog wel het meeste van schrok is de verlaging van de leerplicht en het eerder willen beginnen met leren. Kinderen mogen dus geen kind meer zijn. Dit laat de ware aard van de VVD zien. Nederland is een bedrijf en het onderwijs moet mensen hiervoor opleiden.

Maar het onderwijs heeft, volgens onderwijspedagoog Gert Biesta, drie taken in de maatschappij. De eerste taak is kwalificatie, dit is het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. De tweede taak is socialisatie, er voor zorgen dat iemand mee kan doen in de maatschappij als persoon en de culturele waarden en normen leert van die samenleving. De laatste taak is subjectificatie of persoonsvorming. School heeft de taak om je te laten ontdekken wie je bent.

De VVD laat blijken alleen de eerste taak belangrijk te vinden: vaardigheden en kennis opdoen om later te gaan werken. Het lijkt alsof de VVD je het liefst ziet als iemand zonder identiteit die zich helemaal stort op werken. De plannen van de VVD zijn daarom enorm schadelijk. De Oostenrijkse psycholoog Bruno Bettelheim omschrijft in de jaren ‘80 al hoe belangrijk het is dat kinderen zo veel mogelijk spelen. Tijdens het spelen leren kinderen namelijk om te gaan met alledaagse situaties. Kinderen kunnen dingen uitproberen zonder daarop te worden afgestraft. Uit andere onderzoeken blijkt elke keer weer dat voor jonge kinderen spelen de belangrijkste manier is om te leren. Er zijn zelfs ideeën om het spelen meer door te trekken naar groep drie.

De VVD wil precies het tegenovergestelde. Alles moet efficiënt zijn, en geld opbrengen. Daarom wil de VVD dat kinderen verplicht naar school gaan vanaf 4 jaar. De VVD wil dat kinderen in groep twee al beginnen met rekensommetjes maken en taallesjes volgen. Een grote gezellige kleuterklas waar kinderen volop bezig zijn met kwalificatie, socialisatie en subjectificatie moet worden omgetoverd tot een saai klaslokaal waar kleuters achter tafeltjes zitten. De VVD vindt alleen kwalificatie belangrijk want voor BV Nederland zijn kennis en vaardigheden het belangrijkste. Het lijkt de VVD niets uit te maken dat je jezelf leert ontdekken, of leert hoe je goed meekomt in de maatschappij.

17 maart staat ons een taak te wachten. Het is tijd om er voor te zorgen dat onmenselijke ‘leiders’ de politiek verlaten. Het is tijd dat er politiek komt voor de mensen, niet voor de economie. Het onderwijs moet de plek zijn waar je jezelf kunt ontwikkelen tot mens, niet tot werknemer.